سامانه کنسلی برای خرید ناموفق و مسافرین اتباع
همکارمحترم و مسافرگرامی تا اطلاع ثانوی با توجه به بخشنامه ایرلاین ها مبنی بر تغییر کلاس پروازی برای ملیت غیر ایرانی لطفا جهت رزرو با  دفتر تماس حاصل نمایید. در غیر اینصورت از پذیرش مسافر در فرودگاه ممانعت و بلیط 
غیر قابل استرداد می باشد

-------------------------------------------
مسافرینی که خرید ناموفق به علت ثپت رفرنس برای ملیت غیر ایرانی 
 در سایت دارند با رفرنس خود به 
زیر مراجعه واقدام به ثپت فرم استرداد خرید ناموفق نمایید


سایر اعلانات