راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به بغداد
سه شنبه 5 تير 6,200,000
شنبه 9 تير 6,800,000
سه شنبه 12 تير 6,800,000
شنبه 16 تير 8,000,000
سه شنبه 19 تير 8,000,000
شنبه 23 تير 8,000,000
سه شنبه 26 تير 8,000,000
شنبه 30 تير 8,000,000
سه شنبه 2 مرداد 9,000,000
شنبه 6 مرداد 9,000,000
سه شنبه 9 مرداد 9,000,000
شنبه 13 مرداد 9,000,000
سه شنبه 16 مرداد 9,000,000
شنبه 20 مرداد 9,000,000
سه شنبه 23 مرداد 9,000,000
شنبه 27 مرداد 8,000,000
سه شنبه 30 مرداد 8,000,000
شنبه 3 شهریور 9,000,000
سه شنبه 6 شهریور 6,000,000
شنبه 10 شهریور 6,000,000
سه شنبه 13 شهریور 6,500,000
شنبه 17 شهریور 8,000,000
سه شنبه 20 شهریور 9,000,000
شنبه 24 شهریور 9,000,000
سه شنبه 27 شهریور 9,000,000
شنبه 31 شهریور 9,000,000
سه شنبه 3 مهر 9,000,000